Se filmen Kroppslig integritet och relationer

Den 8 december lanserade Elevhälsoportalen det nya hälsoområdet Kroppslig integritet och relationer för förskolan. Hälsoområdet handlar om att stärka barns kroppsliga integritet, främja goda relationer och förebygga sexuell utsatthet. Nu kan du se hälsoområdet sammanfattat i en film.

Film: Kroppslig integritet och relationer

Desirée Lichtenstein presenterar Elevhälsoportalens hälsoområde Kroppslig integritet och relationer. Tryck på textningssymbolen för att se undertexter. Filmen finns även i syntolkad version (yuotube.com).

Hälsoområdet innehåller fakta och riktlinjer och erbjuder även förslag på tre insatser som förskolan kan använda i arbetet för att stärka barns kroppsliga integritet och främja jämställdhet och goda relationer, stärka barns sociala och emotionella kompetens och motverka begränsande könsnormer.

Film kan användas på arbetsplatsmöten

Filmen, som du hittar på hälsoområdet, ger en kort introduktion och överblick inom området och är främst tänkt att användas av förskolepersonal eller andra som arbetar hälsofrämjande med barn inom dessa frågor. Filmen kan användas som underlag till diskussion på workshops och möten där förskolornas arbete inom området berörs.

– Att börja prata om de här frågorna inom personalgruppen är ett bra första steg. Då kan man komma överens om hur man sen pratar med och om barnen. Det ger också en möjlighet att tillsammans uppmärksamma om det finns barn som far illa. Det är svåra ämnen att prata om och där personalen kan behöva stöd, säger Elias Svedberg som är Elevhälsoportalens expert inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm.