Barn som leker bland färgglada klossar

Vi lanserar hälsoområde Kroppslig integritet och relationer för förskolan

Nu lanserar Elevhälsoportalen det nya hälsoområdet Kroppslig integritet och relationer för förskolan. Området handlar om att stärka barns kroppsliga integritet, främja goda relationer och förebygga sexuell utsatthet.

– De flesta barn i Sverige under sex år spenderar en stor del av sin tid i förskolan. Det ger en unik chans att börja arbeta med de här frågorna tidigt och på så sätt lägga grunden för goda relationer och förebygga sexuella övergrepp och våld, säger Elias Svedberg, Elevhälsoportalens expert inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm.

Ger förslag på tre insatser

Hälsoområdet innehåller fakta och riktlinjer och erbjuder även förslag på tre insatser som förskolan kan använda i arbetet för att stärka barns kroppsliga integritet, främja jämställdhet och goda relationer, motverka begränsande könsnormer och att stärka barns sociala och emotionella kompetens.

– Att börja prata om de här frågorna inom personalgruppen är ett bra första steg. Då kan man komma överens om hur man pratar med och om barnen. Det ger också en möjlighet att tillsammans uppmärksamma om det finns barn som far illa. Förskolepersonal har anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn blir eller har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Det är svåra ämnen att prata om och där personalen kan behöva stöd, säger Elias Svedberg.

Elevhälsoportalens tre föreslagna insatser inom hälsoområdet handlar om att personalen bör utbilda sig i att prata med och möta barnen.

Den första insatsen handlar om hur de kan lära barn att sätta gränser för den egna kroppen, men också respektera andras gränser. Nästa insats handlar om att hjälpa barnen utveckla sin sociala och emotionella kompetens så att de kan förstå och reglera sina känslor och förstå andras. Den tredje insatsen tar upp hur personalen kan bli mer medveten om hur den med sitt språk kan motverka könsnormer och främja jämställdhet.

– De här frågorna är grundläggande för att barnen ska kunna skapa goda relationer och må bra i framtiden, säger Elias Svedberg.

Presenterar hälsoområdet under webbinarium

Torsdagen 8 december håller Elevhälsoportalen ett webbinarium där hälsoområdet Kroppslig integritet och relationer och dess insatser presenteras.