Rörelseprojektet mäter 4000 förskolebarns fysiska aktivitet

Just nu pågår Rörelseprojektet som undersöker effekten av en strategi för fysisk aktivitet i förskolan. Nästan 4000 barn på 124 förskolor inom Stockholms stad medverkar i projektet.

Projektet drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin och pågår under hösten 2020 och våren 2021. 

Läs mer om projektet:

Rörelseprojektet - strategi för fysisk aktivitet på Stockholm stads förskolor (ces.sll.se)