Ny kunskapsöversikt tar upp tidiga insatser för psykisk hälsa i förskolan

Forskningsinstitutet Ifous har tillsammans med Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län, tagit fram en kunskapsöversikt om tidiga insatser för psykisk hälsa i förskolan. Rapporten Att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa i förskola riktar sig till alla som arbetar inom förskolan.

De första åren i barns liv har stor betydelse för hälsoutvecklingen. Förskolan når de allra flesta barn och har därför goda möjligheter att främja psykisk hälsa och förebygga ohälsa hos barn. Kunskapen om förskolebarns psykisk hälsa och förekomst av psykisk ohälsa är dock knapphändig.

Kunskapsöversikten syftar till att sammanfatta forskningsläget kring tidiga insatser för barn samt ge och en praktisk vägledning för förskolornas arbete. Fokus är sambandet mellan lärande och hälsa.

- Vi hoppas att materialet ska bidra till att skapa förutsättningar för förskolepersonal att arbeta hälsofrämjande, säger Åsa Danielsson, verksamhetschef på Storstockholm och ordförande i styrgruppen för Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län.

I samband med publiceringen den 24 november hölls ett webbinarium där rapportförfattarna Lena Nilsson och Lene Lindberg presenterade materialet. Se webbinariet och ta del av kunskapsöversikten på Uppdrag Psykisk hälsa Stockholms läns hemsida.