Svenska riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande

Folkhälsomyndigheten har tagit fram svenska riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande. Riktlinjerna ger rekommendationer och kunskap som rör alla befolknings- och åldersgrupper i Sverige.

Förutom rekommendationerna för fysisk aktivitet och stillasittande presenteras
kunskap om hur dessa levnadsvanor påverkar människors hälsa, liksom aktuell data över fysisk aktivitet och sittande i befolkningen.

Riktlinjerna för fysisk aktivitet och stillasittande är ett kunskapsstöd som t ex kan användas i arbetet med att främja fysisk aktivitet och minskat stillasittande i skolan och förskolan.

Riktlinjernas huvudbudskap är att all rörelse räknas och uppmuntrar till att ta rörelsepauser och hitta rörelse i vardagen. Det är bättre att vara lite fysiskt aktiv än att inte vara aktiv alls.

Det rekommenderas även att börja med små mängder fysisk aktivitet, och öka frekvensen, intensiteten och varaktigheten gradvis med tiden.

Vidare tar riktlinjerna upp att barn och ungdomar bör ges säkra och jämlika möjligheter att medverka i fysiska aktiviteter som är roliga, erbjuder variation samt är lämpliga och anpassade utifrån ålder och funktionsförmåga.

I Elevhälsoportalens hälsoområde Fysisk aktivitet hittar du även mer specifika rekommendationer.

Riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande (folkhalsomyndigheten.se)

 

Publicerad 2021-06-23