Digital konferens; Medicinsk elevhälsa för rektorer

Den 27 november 2020 kl, 09.00-16.00 (via Zoom) anordnar Skolverket, i samarbete med Karolinska Institutet (KI), en kvalificerad kostnadsfri fortbildning i medicinsk elevhälsa.

Experter inom elevhälsa talar om hälsofrämjande insatser inom olika områden, till exempel ungas sömn och digitala medier, hur unga mår idag, evhälsans juridik, osv. Konferenser riktar sig till rektorer, bitr. rektorer och elevhälsoteam. Sista anmälningsdagen är 20 november 2020.