Vill ni ha kostnadsfri utbildning på plats av våra allergiexperter?

Nu kan ni i Stockholms län få skräddarsydd allergiutbildning på er skola eller förskola.

Att ha barn med allergier i förskolan/skolan kan innebära en del anpassningar i förskole- eller skolmiljön. Som personal är det viktigt att ha kunskap om hur barn med allergier kan tas om hand i förskolan/skolan. Det är också viktigt att ha kunskap om hur allergiska reaktioner hanteras, så att alla kring barnet känner sig trygga.

Nu erbjuder Elevhälsoportalen därför förskolor och skolor i Stockholms län ett kostnadsfritt besök av våra allergiexperter från Centrum för arbets- och miljömedicin som utbildar personalen i hantering av allergier och om allergiförebyggande arbete inom er verksamhet.

Besöket och utbildningen tar ca en till två timmar, anpassat efter era önskemål och behov. 

Intresseanmälan för allergiutbildning på er skola/förskola

Hör gärna av er till Alexandra Lövquist om ni har frågor eller funderingar.

Kontaktperson: 
Alexandra Lövquist 
Mailbarnallergi.slso@sll.se 
Tel: 070-384 10 50                                   

Ansvarig för projektet:
Marina Jonsson 
Mailmarina.jonsson@sll.se 
Tel: 08-123 372 62