Skolverket om pandemins påverkan på förskolan

Skolverket presenterade den 21/5 resultatet från intervjuer med sex huvudmän för förskolor samt rektorer och personal inom huvudmännens förskolor. Liten påverkan på tillgången till förskola, mer undervisning utomhus samt försämrad kontakt med vårdnadshavare är några delar som framkommit i intervjuerna.

Läs om pandemins påverkan på förskolan hos skolverket.se.

Ta del av Skolverkets rapport Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 3 (skolverket.se)

 

Publicerad 2021-05-27