En bunt med orange färgpennor mot grön bakgrund

Nu är de nya självbedömningsenkäterna för 2021/2022 publicerade

Elevhälsoportalens hälsoområdesexperter har uppdaterat alla självbedömningsenkäter och de nya versionerna för 2021/2022 är nu publicerade.

Enkäterna ligger i ett nytt enkätverktyg vilket innebär att poängsystemet har försvunnit, men att det istället har blivit möjligt att pausa, spara och fortsätta enkäten senare. Det går också bra att besvara samma enkät flera gånger, spara ner och skriva ut era svar. Under varje fråga finns nu även utrymme för eventuella kommentarer, anteckningar eller slutsatser till de svar ni angett.

Till de nya självbedömningsenkäterna för 2021/2022

Elevhälsoportalens självbedömningsenkäter hjälper er att utvärdera skolans och förskolans miljö och hälsofrämjande arbete. Genom att besvara enkäterna får ni en sammanställning av vad skolan eller förskolan redan gör, vad som behöver utvecklas och tips på lämpliga förbättringsåtgärder.

 

Publicerad 2021-08-12