Historik

Idén till Elevhälsoportalen föddes ur erfarenheter från tidigare hälsofrämjande skol- och förskoleprojekt inom Stockholms läns landsting (nuvarande Region Stockholm).

Hälsofrämjande skolprojekt såsom "Österåkerprojektet” och förskoleprojektet ”Friska barn” till exempel indikerade att skolor hade problem med att göra behovsanalyser och att formulera handlingsplaner baserade på evidens. Med detta som utgångspunkt lanserades Elevhälsoportalen 2016 som ett samarbete mellan Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) vid dåvarande Stockholms läns landsting (nuvarande Region Stockholm).

Elevhälsoportalen utvecklades med inspiration från liknande internationella webbportaler, men med syftet att vara helt automatiserad för att underlätta arbetet så mycket som möjligt för skolor och förskolor. Utvecklingen har skett i linje med intentionerna i Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan från 2014, Skolverkets allmänna råd för förskolan från 2013 och förordningen om förskolans läroplan.