Resultat från Stockholmsenkäten 2020 - Tobak

Rökning bland Stockholms läns ungdomar har minskat över tid och de lägre siffrorna håller i sig. Däremot är det vanligare att snusa i dag än vad det var för två år sedan.

Det visar elevundersökningen Stockholmsenkäten 2020, där elever från årskurs 9 och år 2 på gymnasiet från 23 av länets 26 kommuner har deltagit. Ökning ligger på ungefär samma nivåer som vid undersökningen som genomfördes 2018. I årets mätning uppger 8 procent av killarna och 11 procent av tjejerna i årskurs 9 att de röker dagligen eller ibland. Motsvarande siffror för eleverna i gymnasiets år 2 är 17 respektive 23 procent.

Jämfört med mätningen 2018 har användningen av snus har ökat, särskilt bland tjejer. I årskurs 9 anger 15 procent av killarna och 4 procent av tjejerna att de snusar, jämfört med förra mätningens siffror på 9 respektive 1 procent. I gymnasiets år 2 snusar 25 procent av killarna och 10 procent av tjejerna, att jämföra med 19 respektive 2 procent vid förra mätningen.

Läs mer om resultaten från årets Stockholmsenkät på Länsstyrelsens webbplats.