Så kan skolan hantera starka dofter - nytt insatsförslag under Allergi

Nu publicerar Elevhälsoportalen ett nytt insatsförslag under hälsoområde Allergi. Insatsen handlar om hur skolor kan hantera starka dofter.

Hälsoområdet Allergi har fått ytterligare ett evidensbaserat insatsförslag. Det handlar om hur skolor kan hantera starka dofter, som till exempel parfymerade produkter, kemikalier, tobaksrök och luftföroreningar. Dessa kan alla utlösa symtom och besvär i luftvägarna samt ge trötthet och huvudvärk.

Barn och unga med allergi och astma har känsligare luftvägar och är särskilt utsatta. Rektorn har ansvaret att se till att elever med allergi och astma inte blir sämre av skolmiljön.

Under insatsförslaget får skolpersonal information, råd och länkar till användbart material i sitt arbete att arbeta allergiförebyggande och för en god luktmiljö för alla elever.

 

 

Publicerad 2021-03-30