Skolbarn i klassrum med datorer

Fler barn besväras av inomhusmiljön i skolan

Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport 2021 visar bland annat att buller i skolmiljön ökat och att fler barn besväras av inomhusmiljön i skolan.

Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport 2021 är en sammanställning av resultatet från en stor enkätundersökning om barns upplevelser av bland annat buller, inomhusmiljö och allergiska besvär. Undersökningen har genomförts vart fjärde år sedan 1999, för att följa miljöns hälsopåverkan. Varannan gång riktas frågorna till vuxna i befolkningen, varannan gång till barn och deras vårdnadshavare.

Besvär av buller ökar

Årets rapport visar att besvär av buller i skolmiljön har ökat och att en hög andel barn främst störs av ljudet från andra barn, buller från närliggande vägar samt hög ljudnivå i skolmatsalen. Även bakgrundsljud från till exempel fläktar och mängden ljud som reflekteras av väggar och tak upp tas upp som bidragande faktorer till sämre ljudmiljö.

Besvär kopplade till skolans inomhusmiljö rapporteras också ha ökat sedan förra undersökningen 2011. I den senaste undersökningen anger elva procent av vårdnadshavarna att deras tolvåringar har huvudvärk, är trötta eller har besvär med ögon, näsa eller luftvägar på grund av inomhusmiljön främst i skolan.

Allergibesvär ökar

Enligt undersökningen har allergisnuva och pollenallergi hos barn ökat, men inte hudallergi och astma. Pollensäsongen förväntas dessutom förlängas på grund av klimatförändringar, vilket sannolikt innebär högre pollenhalter även i inomhusmiljön i skolan och ökad risk för allergisk astma hos barn.

Rapporten innefattar även en del förslag på åtgärder för att förbättra ljud- och inomhusmiljön så som ljuddämpande material, ökad luftomsättning och anpassning av pedagogiken.

Läs hela Miljöhälsorapport 2021 (folkhalsomyndigheten.se).

Insatser på Elevhälsoportalen

På Elevhälsoportalen finns flera evidensbaserade insatser, i linje med Folkhälsomyndighetens åtgärdsförslag, framtagna just för att minska buller i skolmiljön. Ta del av Elevhälsoportalens material och insatser om buller.

Det finns även konkreta insatser utformade för att förebygga de besvär som beskrivs i rapporten som konsekvenser av skolans inomhusmiljö under vårt hälsoområde Allergi. Ta del av Elevhälsoportalens information och insatser om allergi.

Publicerad 2021-03-30