Nya, reviderade Självbedömningsenkäter för läsåret 2020/2021 ute nu!

Nya, reviderade, Självbedömningsenkäter för läsåret 2020/2021 är nu publicerade.

Inför det nya läsåret, har vi gått igenom samtliga frågor i Självbedömningsenkäterna och uppdaterat innehåll samt språk. Dessutom har vi lagt till en enkät för vårt nya hälsoområde, Ergonomi. 

Till Självbedömningsenkäterna