Välkommen till halvdagsutbildning om tobakens påverkan på individ och samhälle

Välkommen till webbinarium om tobakens påverkan på individ och samhälle under våren 2022. Under utbildningen får du kunskap om tobak och får veta mer om Region Stockholms tobakspreventiva arbete.

För att stödja det tobakspreventiva arbetet i Stockholms län bjuder vi in till digitala halvdagar om tobakens påverkan på individ och samhälle. Målet är att öka kunskapen om tobak generellt och att stimulera fler organisationer och aktörer att aktivt arbeta preventivt med tobaksfrågan.

Halvdagarna kommer ge kunskap om tobakens bidrag till den ojämlika hälsan och om hur målet om ett rökfritt Sverige 2025 kan uppnås.

Innehåll

Dag 1 (5 april)

  • Tobaksbruk i Sverige och Stockholm.
  • Hälsokonsekvenser av rökning och snusning.
  • Detta vet vi om e-cigaretter i dag.
  • Tobakens påverkan på miljön och globala aspekter.

Dag 2 (31 maj)

  • Nikotinberoende.
  • Tobaksdebut – ungdomar och rökning.
  • Evidensbaserade insatser för att minska tobaksbruket.
  • Stöd till individen som använder tobak.

Fågor?

Har du en fråga? Mejla till folkhalsoguiden.slso@sll.se

Varmt välkommen!

Information om utbildningen

Tid

Halvdag 1:    Tisdag 5 april 2022, kl 13–16.
Halvdag 2:    Tisdag 31 maj 2022, kl 13–16.

Utbildningstillfällena är fristående; det går bra att delta enbart en av dagarna.

Plats

Microsoft Teams (online).

Målgrupp

Beslutsfattare och personer som arbetar preventivt i Stockholms län, personal inom hälso- och sjukvården, kommuner, skolor och frivilligorganisationer.
Observera att representanter för tobaksindustrin ej ingår i målgruppen.

Anmälan

Anmäl dig till halvdag 2 via formuläret på sidan.
Sista anmälningsdag är 27 maj.

Avgift

Att delta är kostnadsfritt.